Čo Vám ponúkame

červeny pasik

Našim klientom poskytujeme poradenstvo, školenia a riešenia pre zvyšovanie
kvality zamestnancov, a rozvoj ich povedomia o bezpečnom správaní a dodržiavaní predpisov pri práci.
Zabezpečujeme primerané technické, organizačné, finančné a personálne zdroje na zaistenie bezpečnosti
zamestnancov a ochrany ich zdravia pri práci. Okrem služieb z oblasti BOZP ponúkame
aj svoje obsiahle skúsenosti a poznatky súvisiace s organizáciou a fungovaním firiem, a to
prostredníctvom našich školiacich programov, seminárov a workshopov.

Náš záväzok

červeny pasik

Spoločnosť Health and Safety s.r.o považuje zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia (ďalej len „BOZP“) svojich zamestnancov, odberateľov a iných osôb, ktoré sú ovplyvnené našou aktivitou, za prioritu.

Spoločnosť sa zaväzuje dodržiavať všetky právne a iné požiadavky. Dodržiavaním všetkých právnych a iných požiadaviek, implementáciou najvyšších medzinárodných štandardov, a zavedením dôsledných metód prevencie je naším cieľom predchádzať pracovným úrazom a iným poškodeniam zdravia pri práci.

Implementáciou zásad PDCA cyklu (Plánuj – Urob – Kontroluj – Konaj) sa chce spoločnosť neustále zlepšovať v oblasti BOZP, ochrany životného prostredia a kvality poskytovaných služieb.

„Riziko pochádza z nevedomosti a nepochopenia toho, čo robíte.“

– Warren Buffet, americký investor; tretí najbohatší muž sveta (2018)

Fakturačné údaje

Health and Safety s.r.o.
Bartókova 2/d
811 01 Bratislava

IČO: 51 835 452
DIČ: 212 080 5291
IČ DPH: SK212 080 5291

 

Kontakt

  Peter Hatina
 +421 903 785 000
  peter@hatina.sk

  Teodor Hatina
 +421 911 631 481
  teodor.hatina@gmail.com

Copyright © 2019 Health and Safety

sk_SK