DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

 

ZÁKLADNÁ DOKUMENTÁCIA

 1. Koncepcia politiky BOZP
 2. Program realizácie
 3. Zodpovednosti a právomoci v oblasti BOZP
 4. Posúdenie rizika – template
 5. Bezpečný pracovný postup – template
 6. Zoznam prác zakázaných: Tehotným ženám a mladistvým
 7. Oboznamovanie v oblasti BOZP
 8. Postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci
 9. Pitný režim
 10. Dopravno-prevádzkový predpis
 11. Záznam o oboznamovaní BOZP – template

OOPP

 1. Zoznam poskytovaných OOPP a doba používania
 2. Evidenčný karta OOPP

SPOLUPRÁCA SO ZAMESTNANCAMI

 1. Menovacie dekréty
 2. Záznam o školení

KONTROLY PRACOVNÝCH PROSTRIEDKOV

 1. Kontroly regálov
 2. Kontroly rebríkov
 3. Kontroly bezpečnostných postrojov
 4. Kontroly viazacích prostriedkov

 

OCHRANA PRED POŽIARMI

 1. Požiarna identifikačná karta
 2. Požiarne poplachové smernice
 3.  Požiarny evakuačný plán
 4. Osnova školenia OPP
 5. Školenie hliadok 

Fakturačné údaje

Health and Safety s.r.o.
Bartókova 2/d
811 01 Bratislava

IČO: 51 835 452
DIČ: 212 080 5291
IČ DPH: SK212 080 5291

 

Kontakt

  Peter Hatina
 +421 903 785 000
  peter@hatina.sk

  Teodor Hatina
 +421 911 631 481
  teodor.hatina@gmail.com

Copyright © 2019 Health and Safety

sk_SK